Položaj psa u obitelji, sveopsima.com
0 Shares

Pseći čopor

Psi su društvene životinje koje žive u čoporu i imaju instinktivnu potrebu uklopiti se u njega. U svakom psećem čoporu postoji određena hijerarhija.

Vođa čopora je alfa član koji ima pravo prvenstva u svim bitnim sastavnicama života čopora (npr. hranjenje i parenje). Odmah pored alfe je beta član, itd. Pripadnici čopora poštuju takav poredak, te govorom tijela vođi čopora stalno pokazuju podređenost.

U psećim očima, takva podjela uloga postoji i u njegovu suživotu s ljudima; svi članovi obitelji pripadnici su njegova čopora. U obitelji, položaj psa bi trebao biti na samom dnu hijerarhije.

Ako vlasnici pasa osiguraju vodstvo svojim psima unutar njihove obitelji (ljudskog čopora), psi će u nuždi sami preuzeti ulogu vođe. A tu ulogu većina njih zapravo ni ne želi. 

Čovjek mora biti taj koji će postaviti pravila kojih se pas mora pridržavati. Tim više što su neka normalna pseća ponašanja za ljude neprihvatljiva (poput uriniranja po kući, agresivnosti prilikom hranjenja, itd).

Položaj psa u obitelji, sveopsima.com

 

Sposobnost psa da se postavi za vođu nema nikakve veze s njegovom veličinom. I minijaturni pas poput pinča može postati pseći diktator.

Neke obitelji nesvjesno potiču svoje pse da preuzmu ulogu vođe. Prema njima se odnose kao prema sebi ravnima i razumnim bićima, a ne kao psećim članovima obitelji koji bi ih trebali slušati i slijediti. Odnosno, pse promatraju iz ljudske, a ne iz pseće perspektive.

Štoviše, što je pas manji, to ih ljudi češće tretiraju kao bebe i tetoše na razne načine koji, iz pseće perspektive, samo potvrđuju njegov status vođe i dovode do problema s kojima se ljudi ne znaju nositi.

Psi trebaju i žele vođu kojeg će slijediti i poštovati, a na njihovim vlasnicima je da im osiguraju takvo vodstvo. Osiguravanje vodstva ne znači da će naša ljubav i briga za psa biti manja. Naprotiv, postizanjem odgovarajućeg položaja psa unutar obitelji, psu pružamo jednu od osnovnih psećih potreba, a to je siguran i stabilan položaj u njegovu čoporu, tj. obitelji.

 

Položaj psa u obitelji, sveopsima.com

0 Shares